Yon festival pou sipòte lang kreyòl la !

FLK18 rive ! Gwoupman literè Haïtinéraire ki deside depi 3 lane poze aksyon pou bay lang kreyòl la jarèt ap pote pou nou ane sa : FLK18. Apre de (2) konferans sou lang kreyòl nan lane avan yo, ane sa pote yon bagay tou nèf, yon aktivite twa (3) jou pou selebre lang manman nou ak lang papa nou. FLK18 se akwonim pou di Festival Lang Kreyòl 2018. Pou moun ki pa sispann poze kesyon yo, se okazyon pou dekouvri l. Pou tout moun, se okazyon pou antre nan mobilizasyon pou lang nou reprann dwa l toutbon vre.

Ki lang ou pale ?

Di m ki lang ou pale, m ap di w ki kote w moun ! San ale nan inivèsite pou sa, pèp mwen an fè etid jewografi lengwistik… Ou sezi ? Men ban m di w: Moun ki kote ki di “kawo” epi moun ki bò ki di “fè”? Kiyès ki di “kobra” epi kiyès …

Lire la suite de Ki lang ou pale ?