Yon festival pou sipòte lang kreyòl la !

B8oevzFCAAALc_CFLK18 rive !

Gwoupman literè Haïtinéraire ki deside depi 3 lane poze aksyon pou bay lang kreyòl la jarèt ap pote pou nou ane sa : FLK18. Apre de (2) konferans sou lang kreyòl nan lane avan yo, ane sa pote yon bagay tou nèf, yon aktivite twa (3) jou pou selebre lang manman nou ak lang papa nou. FLK18 se akwonim pou di Festival Lang Kreyòl 2018. Pou moun ki pa sispann poze kesyon yo, se okazyon pou dekouvri l. Pou tout moun, se okazyon pou antre nan mobilizasyon pou lang nou reprann dwa l toutbon vre.

 

Okap, 28 septanm 2018

Se ak fyète epi ak santiman devwa manb komite Festival Lang Kreyòl 2018 la ak tout manb gwoupman an ap anonse gran piblik la li pral sèvi manje ki t ap kuit nan kizin lan. Nou pwofite raple tout moun mwa oktòb se mwa lang ak kilti kreyòl. Nan kad sa, nou pran inisyativ òganize aktivite an favè lang kreyòl loa depi de (2) ane. Nou te konn fè konferans nan dat 28 oktòb la, ki se dat ki pi enpòtan an paske se jounen entènasyonal lang kreyòl menm. Men, pou 2018 la, se twa (3) jou n ap pran pou selebre eritaj istorik sa. Tèm ki chwazi ane sa a se : Lang kreyòl la nan lasyans. L ap divize nan de (2) sijè sou panèl konferans lan nan dat 27 oktòb la. Men, ann pa twò prese ! Aktivite yo ap fèt soti 26 pou rive 28 oktòb, ann pran yo nan lòd:

  • 26 oktòb: Vin aprann ekri kreyòl la pi byen.

Wi, ou byen wè ! Pou lanse festival la, n ap òganize yon atelye ekriti pou ede tout moun ki enterese aprann ekri lang lan pi byen. Nou plenyen twòp pou moun ki pa sispann ekri « fait » pou nan piblikasyon Facebook yo ! Nou bouke wè fraz tankou : « Se nous toute ki pou engager pou fête la réussir » ! Otan mezanmi !

Si w santi w konsène, rezève dat la, mete sa nan kalandriye w. Nan yon ti tan, n ap ba w plis detay pou w kapab prepare w pou w vini.

  • 27 oktòb: Lang kreyòl ak lasyans ap resi chita kòtakòt !

Jan w tande l la, lang kreyòl ak lasyans pral gen plas yo nan yon menm deba. Konferansye nou yo pral gade ki plas lang kreyòl la gen nan lasyans, ki pwoblematik tèm sa trennen dèyè l epi ki aksyon nou ka poze pou chanje bagay yo.

Pa rete fè deba a nan salon lakay ou, vin jwenn ak nou pou nou debat ansanm. Pou nou repete Bibliyotèk Anténor Firmin: « Ansanm pou nou soti« .

  • 28 oktòb: Vin pran plezi w an kreyòl, san baboukèt !

Pouki pou m pa ta distrè m an kreyòl? Mizik kreyòl, pwezi, slam, komedi, dans fòlklò, pandan n ap fè bon ti konvèsasyon kreyòl san brid, se sa ki pral gen 28 oktòb. Pa kite pèsonn di w lang ou enferyè osinon li pa lang tankou tout lang. Franse te sibi sa anba laten nan peyi Lafrans tou, men yo resisite l. Eske nou pa ka fè sa tou?

Vin pran plezi w avèk Haïtinéraire pandan w ap vin sipòte lang manman w ak papa w.

 

Pa bliye, ret branche pou w konn tout detay Festival Lang Kreyòl 2018 la.

Redaksyon Haïtinéraire.

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s